K otázkám překyselení organismu

K otázkám překyselení organismu

Jednou z nejoblíbenějších témat dietologů a výživových poradců je problematika “překyselení” těla. Existuje množství knih, článků, videí a internetových stránek, které popularizují tuto tématiku. Prostřednictvím médií se dietologové snaží pacientům a lidem častokrát trpící vážnou nemocí namluvit, že příčinou jejich zdravotních obtíží je překyselení organismu a tou jedinou a jistou cestou záchrany zdraví nebo života, je „odkyselení“ organismu prostřednictvím změny stravy, resp. zakoupením a užíváním těch správných výživových doplňků.

Nádorová onemocnění, dna, artritida, alergie a mnoho dalších: příčinou toho všeho je překyselení. Odkyselením se tomu prý dá předejít, stačí jen vědět, co zařadit do jídelníčku a co naopak nejíst.

V opozici vůči tomuto názoru stojí většina vědecké obce. Lékaři, biochemici a jiní vědci erudovaní v příbuzných oborech, odmítají první a základní předpoklad celého tohoto podniku, a to je samotný pojem překyselení a to, že stravou, resp. její změnou se dá korigovat a měnit hladina pH v našem organismu, což bude mít za následek zlepšení zdravotního stavu, ba až vyléčení různých nemocí, od alergie po rakovinu.

Lékaři svorně tvrdí, že tělo člověka disponuje mechanismy, které dokáží udržovat potřebnou hladinu pH. Tato hladina se pohybuje v rozmezí 7,36 až 7,44, to znamená, že je mírně zásaditá. Pokles nebo nárůst této hladiny mimo uvedené škály představuje pro organismus nebezpečí. Je projevem nějakého patologického stavu organismu, selhání ledvin, plicních potíží apod.

Autor: Banggood | PH 1-14 Test Paper Litmus Strips PH Universal Indicator Paper with Color Chart

Co je pH, jak funguje, co indikuje?

Míra pH je mírou kyselosti nebo zásaditosti tekutin. Není pro všechny roztoky v těle jednotná, pH krve se liší od pH slin a to se zas liší od pH moči … Základní předpoklad vyznavačů odkyselení organismu, že pH moči je tím rozhodujícím faktorem, se z hlediska těchto faktů rozpadá na prach. 

Míra kyselosti a zásaditosti – pH, se udává na stupnici od 0 do 14, kde 7 je neutrální hodnotou. Čísla nižší než sedm indikují kyselost a hladiny vyšší než sedm zásaditost roztoku. Pokud máme odborně popsat, co to vlastně míra pH znamená, tak je třeba uvést, že zkratka pH pochází z angličtiny (potential hydrogen), pH tedy označuje míru koncentrace vodíkových iontů v roztoku. Ta určuje kyselost nebo zásaditost roztoku.

Autor: Food & Nutrition Magazine | Alkaline Diet: Does pH Affect Health and Wellness? – Food …

Kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny

  • Potraviny živočišného původu a obiloviny jsou kyselinotvorné.
  • Tuky, cukry a škrob jsou neutrální.
  • Ovoce a zelenina jsou zásadotvorné potraviny.

Obecně platí, že hlavním zdrojem kyselých iontů v uvedených potravinách jsou sulfáty a fosfáty. Je třeba říci, že ani kyselinotvorná ani zásadotvorná strava neovlivňuje pH tělesných tekutin, konzumované potraviny nemohou změnit pH krve, nanejvýš tak pH moči nebo slin. 

Právě naměřené hodnoty pH moči jsou pro různé „výživové poradce“ argumentem k nutnosti odkyselení organismu. Avšak je třeba si uvědomit, že tyto hodnoty nemají takový význam, jaký jim někteří přisuzují. pH moči neposkytuje informace o celkovém stavu organismu. Lze ji použít pouze v některých konkrétních případech, např. při diagnostice močových kamenů.

I na tomto konkrétním tématu má člověk možnost konfrontovat se se záplavou rozsáhlého množství informací, z nichž musí opatrně oddělit „zrno od plev“, vědecké poznatky od polopravd, pseudo faktů a pavěd. Není to vždy jednoduchý úkol, ale v zájmu vlastního zdraví a finanční stability bychom v tomto směru neměli nikdy zahálet.

Pavel

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.
Pavel

Latest posts by Pavel (see all)

Written by Pavel View all posts by this author →

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.