Principy homeopatie

Principy homeopatie

Lékařská obec se neshoduje v názoru na užitečnost a účinky homeopatie, přesto není homeopatie jako taková vyloučena z medicíny. Její místo se v celkové sféře vědecké a institucionální medicíny liší v závislosti na konkrétní zemi a jejich socioekonomických možnostech.

Tak například, v západní Evropě si homeopatie zachovává svou popularitu, zatímco ve Spojených Státech jí přísluší jen okrajové místo. V “zemích třetího světa” je homeopatie preferovaným způsobem léčby a častokrát je podporována i Světovou zdravotnickou organizací, protože náklady na ni jsou v porovnání s klasickou moderní medicínou podstatně nižší. Je však třeba rozlišovat mezi lékařem – homeopatem a homeopatem bez lékařského vzdělání. Doporučuje se důvěřovat homeopatům s lékařským vzděláním, kteří jsou znalí celkové fyziologie, etiologie a metod diagnostiky.

Obecně je možné říci, že homeopatie je oblastí alternativní medicíny. Její vznik se datuje na konec 18. století, konkrétně do roku 1796 a spojuje se se jménem německého lékaře Fridricha Samuela Hahnemanna. Ten formuloval její základní principy a zákony.

Autor: Homeopathy Medicine and Herbs – Photos by Canva

Zákon podobnosti

Prvním a hlavním principem homeopatie zní: “similia similibus curantur”, volný český překlad by mohl znít: “podobné (neduhy) mají být léčeny podobným”. V překladě do srozumitelnějšího jazyka to znamená, že látka (substance), která zapříčiní určité symptomy u zdravého člověka, má sloužit jako léčivo u pacienta s podobnými symptomy bez ohledu na příčiny těchto symptomů. Tento princip je znám také pod označením “zákon podobnosti”.  Tento zákon je možné připsat už Hippokratovi žijícímu v 5. století před našim letopočtem. Později se v dějinách medicíny znovu objevil v spisech a hypotézách Paracelsových.

“Minimálna dávka”

Druhým principem, který bezprostředně navazuje na předcházející, je princip ředění a užívání účinné látky. Homeopatie předpokladá, že zmíněná účinná látka k tomu, aby mohla sloužit  jako účinné léčivo potřebuje být ředěná, zpracovaná prostřednictvím přidání vody, destilované vody nebo alkoholu.

Zvláštností homeopatie a homeopatik je, že to, co by vědecká farmakologie nazvala účinnou látkou nebo i jedem, je  tu ředěné, aby se koncentrace konkrétní látky co nejvíc snížila. Aby toho nebylo málo, homeopatie předpokladá, že čím více je konkrétní látka rozředěná, tím větší je její účinná síla. Oponenti a kritici se proto odvracejí od metod homeopatie, protože jak se zdá, tento její princip jde proti všem zákonitostem moderní vědecké chemie.

Autor: healthline.com | Homeopathic Remedies for Diabetes: Do They Work?

Holismus 

Slovo holismus označuje zaměření homeopatie, ta se usiluje vnímat nejen fyzickou stránku pacienta, ale člověka jako celek. To znamená, celek složený z fyzického těla, mysli a duše, přičemž mezi těmito jednotlivými složkami neexistují jednoznačně rozlišitelné hranice.

Jedna složka koexistuje, interaguje spolu s ostatními a spolu vytvářejí funkční celek. Nebo i méně funkční celek, který potřebuje znovu nabýt ztracenou rovnováhu. S tímto celostním přístupem homeopatie souvisí i její ambice přistupovat individuálně ke každému pacientovi. Na základě celkového obrazu o jeho tělesném, emocionálním a duševním stavu. Homeopatická léčba se usiluje být šitá na míru každého pacienta.

Pavel

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.
Pavel

Latest posts by Pavel (see all)

Written by Pavel View all posts by this author →

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.