Whiplash injury – švihové poranění krční páteře

Whiplash injury – švihové poranění krční páteře

Anglické slovo whiplash označuje druh traumatického poranění krční páteře. Whiplash se dá volně přeložit jako šlehnutí bičem, resp. švihnutí bičem. Tento pojem jako první použil americký lékař Harold E. Crow v roce 1928. Do té doby se pro tento druh poranění používalo slovo Railway spine (železničný páteř). Bylo to tak hlavně proto, že hlavním dopravním prostředkem, v kterém docházelo k takovým zraněním byl vlak. 

Se zvyšující se dostupností automobilů pro širší vrstvy obyvatelstva se změnila i hlavní příčina, při které k švihovému poranění krční páteře došlo.  Dnešní název pocházející z angličtiny sice tento posun nereflektuje, ale v jistém smyslu je výstižným označením toho, jaký pohyb je charakteristický pro toto trauma. 

Autor: PDR Clinics | Whiplash Injuries – PDR Clinics

Příčiny švihového poranění krční páteře

Jak již bylo řečeno, nejčastější bezprostřední příčinou švihového poranění jsou autonehody. V 35 % případech dopravních nehod utrpí jeden z cestujících “whiplash”. Stává se to při nárazu zezadu, která zapříčiní prudký pohyb hlavy dozadu a následně prudký pohyb dopředu. 

Lékaři používají tajuplně znějící slova jako akceleračně-decelerační trauma, hyperextenzní úraz. Tyto slova popisují pohyb, po nárazu následující prudké zrychlení pohybu krční páteře a hlavy a následné prudké zpomalení. Slovo hyperextenzní vymezuje hlavní příčinu poranění, tou je nadměrné natažení vazů, kloubů, šlach, při kterém dochází k jejich mikrorupturám, malým protržením. 

Whiplash je traumatem měkkých tkání, ty jsou poškozeny v důsledku překročení  fyziologicky daných mezí jejich pohybu. Vznikají tak pohmožděniny a v mnohých případech i nepříjemné neurologické potíže. 

Autor: O’Connor & Partners, PLLC | What Are the Long-Term Effects of Whiplash?

Příznaky švihového poranění krční páteře

Whiplash se nemusí projevit hned, nástup prvních příznaků může přijít po několika hodinách. Symptomy častokrát bývají velmi individuální, většinou se liší typy bolestí i jejich intenzitou. U někoho problémy mají charakter mechanického natažení vazů a kloubů, u jiného se mohou objevit bolesti hlavy, závratě, nevolnost, trnutí končetin a pod. Může dojít  až k poruchám zraku, sluchu nebo propriocepce. Je však třeba říci, že neurologické příznaky bývají zřídkavé. 

Traumatologové používají na určení závažností stupnici 0 až 4. 

  • 0 označuje nulovou množinu příznaků. 
  • 1. stupeň – to jsou ztuhlá šíje a bolesti hlavy. 
  • 2. stupeň – ztuhlost šíje, svalové napětí a omezená pohyblivost hlavy. 
  • 3. stupeň – příznaky charakteristické pro stupně 1.-3. plus neurologické potíže.
  • 4. stupeň – vážné zranění krční páteře – zlomeniny obratlů, vykloubení a silné svalové napětí.

Léčba švihového zranění krční páteře

Způsob léčby “whiplashu” závisí od stupně jeho závažnosti. Někdy stačí ledování krku a klidový režim. Jindy lékaři doporučují léky proti bolesti jako prostředek úlevy. Prvni dny po nehodě je vhodnou pomůckou tzv. krční límec. V krajních případech, jako jsou komprese nervových kořenů, útlak míchy, zlomeniny obratlů nebo hernie meziobratlových plotének, je jedinou cestou k úlevě chirurgický zákrok.

V případě ztuhlosti krku, trnutí končetin a lehkých parestezií máte možnost vyzkoušet kapsaicinovou mast od HillVital známou jako Kapsamax balzám. Ta dokáže příjemně zahřát postižené místo a vrátit mu citlivost.

Pavel

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.
Pavel

Latest posts by Pavel (see all)

Written by Pavel View all posts by this author →

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.