Dnavý záchvat

Dnavý záchvat

<div class=“text“> <div class=“clanok-blog-sirka“> <p>Máte problémy s dnou? Zřejmě poznáte i nesmírnou bolest, kterou dnavý záchvat doprovází. Obvykle se dnavé záchvaty objevují<strong> v určitých časových odstupech</strong>.</p> <p>Běžná praxe poukazuje na časové rozdíly mezi 6 měsíci až celým rokem. <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Nejednou dna a dnavé záchvaty ustoupí i na několik let.</yoastmark> <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Pacienti získají pocit, že jsou vyléčení a ukončí léčbu.</yoastmark> <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>“Spící” dna útočí akutně a bolestivě po letech formou silného dnavého záchvatu.</yoastmark></p> <h3><strong><yoastmark class=’yoast-text-mark‘>CO JE DNA?</yoastmark></strong></h3> <p>Kyselina močová je rozpustná látka, která při zvýšené koncentraci v těle vyvolává zdravotní problém. Jde o zdravotní komplikaci nazvanou dna. Sledovaná hranice je 6,4 mg na 100 ml séra. Po jejím překročení se začnou v těle tvořit krystaly.</p> <p><strong>Výskyt krystalu kyseliny močové je v kloubech, </strong>měkkých tkáních nebo ledvinách. Při zvýšení na 9 – 10 mg na 100 ml séra se pravděpodobnost dnavého záchvatu radikálně zvyšuje. Předejít dnavým záchvatům můžete pomoci i díky jednoduchým a <strong><a href=“https://www.hillvitalshop.cz/pohybovy-aparat/bojujte-s-dnavymi-zachvaty/“>účinným trikům</a></strong>.</p> <p>Nejčastěji se dna objevuje na kloubu palce na noze. <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Je zaznamenaných více než 50 % případů, kdy se poprvé objevila dna tímto způsobem.</yoastmark> Průvodním znakem je i dnavý záchvat, který je mimořádně bolestivý. Dnavá bolest je lékaři označovaná jako podagra. V minulosti se dnavý záchvat nazýval suché lámanie.</p> <p><img class=“aligncenter wp-image-1786″ src=“https://blog.hillvitalshop.cz/wp-content/uploads/2019/09/dnavy-zachvat-1.jpg“ alt=““ width=“450″ height=“301″ /></p> <h3><strong>PŘÍČINY DNY: PROVOKAČNÍ FAKTORY VYVOLÁVAJÍCÍ DNAVÝ ZÁCHVAT</strong></h3> <p>Praxe ukazuje na pochybení pacientů trpících na dnu. <strong>Diabetická chyba</strong> je častou příčinou výskytu dnavých záchvatů. Největší škody udělají puriny, s kterými má organismus těchto pacientů podstatné problémy. <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Stejně i vydatné jídlo plné masa nebo nadměrná konzumace alkoholu je příčinou dnavých záchvatů.</yoastmark></p> <p>Vhodný není ani opačný extrém. <yoastmark class=’yoast-text-mark‘><strong>Radikální odtučňovací dieta</strong> nebo půst škodí stejně jako nadměrná konzumace nevhodných jídel.</yoastmark> Dnavý záchvat může vyvolat drastické hubnutí, kdy tělo odbourává tuky. Naopak vytváří si puriny, které se formují do kyseliny močové. <strong><br /></strong></p> <p>Dnavý záchvat se objevuje obvykle i na základě vnějšího podnětu. Existuje několik provokačních faktorů, kterými mohou být:</p> <ul> <li><em>infekce nebo nachlazení,<br /></em></li> <li><em>stres,<br /></em></li> <li><em>úraz,<br /></em></li> <li><em>trauma,<br /></em></li> <li><em>počasí (chlad podporuje krystalizaci kyseliny močové),</em></li> </ul> <h3><strong>PRŮBĚH DNAVÉHO ZÁCHVATU</strong></h3> <p><yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Kyselina močová se průběžně krystalizuje a usazuje do tkání.</yoastmark> Bílé krvinky se pokouší kyselinu odstranit. <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Navázaná kyselina močová je ostrá a poškozuje blízké buňky.</yoastmark> Vzniká zánět, který vyvrcholí dnavým záchvatem. Typický je výskyt dnavého záchvatu především v noci. Provázený je krutou bolestí, přičemž bolest může přinést jakýkoliv kontakt (dokonce i přikrývka).</p> <p><yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Dnavý záchvat: co dělat, když se objeví dnavý záchvat?</yoastmark></p> <p><yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Postižené místo zčervená případně až zmodrá.</yoastmark> Dnavý záchvat  trvá několik dní až dva týdny. Při správné medikamentozní<strong> <a href=“https://www.hillvitalshop.cz/oblibene/balicek-proti-dne/“>léčbě může pacient pocítit úlevu</a> </strong>i dříve.</p> <ul> <li>V žádném případě nezanedbávejte pitný režim. Pijte alespoň 2 litry tekutin denně. Upřednostněte <strong><a href=“https://www.hillvitalshop.cz/oblibene/balicek-proti-dne/“>čaje,</a></strong> minerální vody, čerstvé šťávy a čistou vodu. <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Zasytí, zahřejí a pomohou i zeleninové vývary.</yoastmark> S masovými vývary buďte opatrní. Nezapomínejte, že maso obsahuje puriny, které jsou strůjci dnavých záchvatů.</li> <li>Dopřát si dnavou dietu je přímo nutností, pokud chcete předejít dnavým záchvatům. <yoastmark class=’yoast-text-mark‘>Jak taková dieta vypadá?</yoastmark> Absolutní omezení purinů, maximálně 300 mg kyseliny močové denně, dodržování pitného režimu.</li> <li>Dnavé záchvaty jsou provázené obrovskou bolestí, kterou můžete eliminovat správnými preparáty. Ideální je kombinace <strong><a href=“https://www.hillvitalshop.cz/dna-pakostnice/“>vícerých účinných podpůrných složek.</a></strong></li> </ul> <hr /> <p><em><strong>Zdroj:</strong> Zdravá a chutná strava při onemocnění dnou – nakladatelství Computer Press</em></p> </div> </div>

Růženka

Denno-denně se vrtám v hledání odpovědí na otázky o zdraví. Nemyslím si, že je důvod si to nechat pro sebe 🙂 Proto se se všemi zajímavostmi a informacemi dělím v každém textu, v každém článku.
Růženka

Latest posts by Růženka (see all)

Written by Růženka View all posts by this author →

Denno-denně se vrtám v hledání odpovědí na otázky o zdraví. Nemyslím si, že je důvod si to nechat pro sebe :) Proto se se všemi zajímavostmi a informacemi dělím v každém textu, v každém článku.